logo_bc

Zarejestruj CV

Oświadczenie

Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Business Consulting Iwona Szybka z siedzibą w Warszawie przy Ul. Wyspiańskiego 4/5 (administrator danych) oraz na ich przetwarzanie w celu niezbędnym dla realizowanych przez ten podmiot w imieniu własnym lub na rzecz jego klientów procesów rekrutacyjnych (obecnie lub w przyszłości) w trybie zgodnym z przepisami prawa, w tym w szczególności wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz w aktach wykonawczych wydanych na jego podstawie.
 
Ponadto oświadczam, iż podane przeze mnie dane są prawidłowe, podaję je dobrowolnie oraz że zostałem/-łam poinformowany/-a o nazwie i adresie administratora danych, celu ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.

 zmień

zmień

zmień

zmień

zmień
* dopuszczalne pliki *.doc, *.docx, *.pdf, *.odt.
* maksymalny rozmiar pliku to 2 MB