logo_bc

Office address

Business Consulting 

(search & selection)

 

Ul. Wyspiańskiego 4/5
01-577 Warszawa

 

Tel.: + 48 22 115 17 68    

 

bc@businessconsulting.com.pl

 

www.businessconsulting.com.pl

Registration data

Business Consulting Iwona Szybka

 

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

 

Wpis nr 51 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia

 

NIP: 525-158-39-87
REGON: 014859036

Contact