logo_bc

Dla kandydata

Dla kandydata

Personalizacja, indywidualność, poufność

Rekrutujemy na stanowiska dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej, wysoko specjalistyczne oraz administracyjne dla firm z różnych sektorów, reprezentujących różny kapitał i skalę działania: od małych i średnich przedsiębiorstw polskich po międzynarodowe korporacje.

 

Informacja zwrotna niezależnie od wyników rekrutacji

Prowadzone przez nas rekrutacje mają na celu dopasowanie Kandydatów do stanowisk, które odpowiadają ich ambicjom, doświadczeniu i oczekiwaniom wobec specyfiki pracy. Każdemu Kandydatowi biorącemu udział w rekrutacji zapewniamy spersonalizowane podejście i niezależnie od wyniku rekrutacji staramy się przekazać informacje zwrotne.

 

Wszystkim zainteresowanym oferujemy możliwość uczestniczenia w bieżących rekrutacjach poprzez bezpośrednie aplikowanie na wybrany projekt rekrutacyjny z zakładki „Oferty pracy”, jak również rejestracji CV w naszej bazie danych pod kątem rozpatrzenia jej w przyszłych projektach rekrutacyjnych „Zarejestruj CV”.

 

Przesyłane do nas aplikacje powinny zawierać:

Dyskrecja i poufność

Gwarantujemy całkowitą dyskrecję i poufność powierzonych nam informacji i danych, jak również ciągły dostęp do swoich aplikacji wraz z możliwością ich aktualizacji czy usunięcia, zgodnie z założeniami RODO.